AGRARISCH MARKTONDERZOEK

De opzet en uitvoering van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek voor bedrijven in de agri-, feed- en foodsector. Het uitvoeren van marktonderzoek onder agrarische ondernemers, dierenartsen en consumenten. Ook internationaal marktonderzoek.

BEGELEIDING BIJ DIEREXPERIMENTEN

Organiseren, begeleiden en rapporteren van dierexperimenten voor het testen van innovaties op het gebied van farmaceutische producten, diervoederadditieven, grondstoffen en recepteisen.

CERTIFICATIE FOOD EN FEED

Ondersteuning van bedrijven bij het opzetten, implementeren en onderhouden van managementssystemen voor HACCP, IFS, BRC en GMP+ in de food en feed sector.

DIERGEZONDHEID EN VOEDING

Binnen het netwerk is veel ervaring en kennis over de wisselwerking tussen diergezondheid en voeding o.a. de wisselwerking tussen voeding en respectievelijk darmstoornissen, immuunrespons en skeletontwikkeling.

INNOVATIE

Leden van het netwerk hebben ervaring met het opzetten van keten innovaties. Ondersteuning kan geboden worden bij het formuleren van innovaties, verwerven van subsidie, project management en inhoudelijke kennis.

PLANT- EN BODEMGEZONDHEID

Het netwerk ondersteunt alle vragen op het gebied van plantgezondheid. Aspecten die hierbij van belang zijn betreffen zowel de biotische kwaliteit (plantenpathogenen, bodemleven) als de abiotische kwaliteit (bodemchemische en -fysische aspecten).

PROCES- EN PRODUCTIETECHNOLOGIE IN FEED EN FOOD

Service en advies op het gebied van grondstoffen en procestechnologie. Expertise is beschikbaar op het gebied van malen, mengen, agglomereren, zeven, coaten, drogen en koelen van complete diervoeders, humane voeding en (vaste) biobrandstoffen.

PRODUCTONTWIKKELING

Binnen het cluster is ervaring met graan- , eiwit- en vleestechnologie, welke ingezet kan worden ten behoeve van productontwikkeling van levensmiddelen en ingrediënten voor food en feed van zowel dierlijke als plantaardige oorsprong.

PROJECTMANAGEMENT

Binnen de Nobis Consulting groep is ruime expertise aanwezig op het terrein van projectmanagement. We bieden ondersteuning in alle schakels van het traject vanaf ideevorming, projectbeschrijving en fondswerving tot en met projectmanagement, uitvoering en implementatie.

REGISTRATIE TOEVOEGMIDDELEN VOOR DIERVOEDERS

Ondersteuning van ondernemingen bij Europese wet- en regelgevingszaken met betrekking tot veevoederadditieven en in het bijzonder alle zaken gerelateerd aan de registratie van toevoegmiddelen in Europa volgens de verordening 1831/2003.

RISICOMANAGEMENT

Het uitvoeren van risicobeoordelingen op het gebied van voedselveiligheid in de levensmiddelen en diervoederindustrie. Kernwoorden zijn contaminanten en HACCP.

SCHADE EXPERTISE

Vaststellen van de schade aan voedingsmiddelen en diervoeders ten behoeve van een contractuele afwikkeling bij schade in de breedste zin des woord door incident of als afwijking van contractuele voorwaarden.

TECHNICAL MARKETING SUPPORT

Ondersteuning bij de marketing van producten en concepten op het gebied van diervoeding en humane voeding. Dit varieert van ideevorming, visieontwikkeling tot markten identificeren en veroveren, quick scans, partijen mobiliseren en bij elkaar brengen.

TRAINING EN OPLEIDING

Organiseren en / of verzorgen van trainingen en opleidingen op de expertise gebieden van de individuele leden. Kernwoorden zijn technologie, risicomanagement, diervoeders, kwaliteitsmanagement, voedselveiligheid en registratie van toevoegmiddelen.

VOEDERFORMULERING EN GRONDSTOFFEN WAARDERING

Het toepassen van voederwaarderingssystemen, nutriënteisen en kennis van grondstoffen voor het samenstellen van voeders voor rundvee, varkens en pluimvee, welke passen bij de locale omstandigheden, zoals huisvestiging, conditie van de dieren en beschikbare grondstoffen.

VOEDINGSONDERZOEK EN PRAKTISCHE VERTAALSLAG

Begeleiding en optimalisatie van voedingsonderzoek met als doel implementatie van deze resultaten in praktijkvoeders.

BODEMVRUCHTBAARHEID

Interpretatie van bodemanalyses en bodemverbetering.

BEMESTING

Bemestingsadviezen voor een optimale teelt.

TEELT

Teeltadviezen voor een gezond gewas.
.

VEEVOEDING

Ruwvoeradvies voor optimale productie op eigen bedrijf.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Uitwerken en implementeren van een strategie om verbindingen te slaan met cruciale stakeholders en actief in te spelen op maatschappelijke thema’s.

REGISTRATIE VAN GEWASBESCHERMINGS-MIDDELEN

Ondersteuning van ondernemingen bij Europese wet- en regelgevingszaken en samenstellen dossiers met betrekking tot de registratie van gewasbeschermingsmiddelen in Europa volgens verordening 1107/2009.

REGISTRATIE VAN BIOCIDEN

Ondersteuning van ondernemingen bij Europese wet- en regelgevingszaken en samenstellen dossiers met betrekking tot de registratie van biociden in Europa volgens verordening 528/2012.

HEEFT U EEN VRAAG OP HET GEBIED VAN AGRI, FEED OF FOOD?

Neem contact op en wij vinden de juiste persoon om u verder te helpen.

CONTACT