Project omschrijving

Zetadec

Zetadec levert door middel van opzetten van proeven, statistische analyse en het ontwikkelen van (optimalisatie) modellen nieuwe en verbeterde producten en productiemethoden ontwikkeld op het gebied van be- en verwerking (agglomeratie, malen, mengen en drogen) van meel- en korrelvormige producten welke worden verwerkt tot diervoeder, humane voeding of biomassa. Zetadec adviseert hierin bedrijven, ondersteunt en voert het onderzoek uit.

MENNO THOMAS

__