Project omschrijving

Groeikracht BV

Groeikracht BV richt zich op onderzoek en advies in de ruwvoerteelt; van “bodem tot bek”. De dienstverlening richt zich zowel op primaire bedrijven als de toeleveranciers & dienstverleners in de melkveehouderij.

Werkzaamheden:

  • praktijkdvies op de boer
  • Trainingen / kennisondersteuning
  • Productmanagment en R&D voor derden.
  • Praktijkonderzoek
   • Bemesting en teelt-technieken
   • Inkuilproeven
   • Voederproeven

Specialiteiten

   • bodemvruchtbaarheid
   • bemesting
   • teelt
   • veevoeding

Contactpersoon: Gerard Abbink
Website: www.groeikrachtbv.nl

GROEIKRACHT B.V.

_